ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση
Back

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώσει στις 8/5/2017  το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση».

Ενημερώνεστε ότι το παρών σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία Α : Φωτοβολταικά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5,2KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με την μέθοδο συμψηφισμού (net metering) για όλους τους καταναλώτες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 23KW

Κατηγορία B : Φωτοβολταικά συστήματα και συστήματα βιομάζας/βιοαερίου αυτοπαραγωγής σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 80KW

Κατηγορία Γ : Αυτόνομα Φωτοβολταικά συστήματα μη ενωμένα στο δίκτυο. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : Χωρίς περιορισμό.

 

Υποβολή αιτήσεων : Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές απο τις 06 Ιουνίου 2017.

Περισσότερα στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/3014DFAB3B5A56F5C225811A00337066?OpenDocument